10-aastane garantii

10-year warranty

Elfa tooted on valmistatud hoolega iga toodetava detaili suhtes. Tugev ja vastupidav toodete struktuur garanteerib esmaklassilise hoiustamise lahenduse, mis näeb ette pikaajalist kasutamisaega.

Kindlustatakse garantiiga:

Garantii on kehtiv 10 aasta jooksul ning hõlmab kattematerjale ja lükanduste täite töötlust ning on kehtiv alates soetamise kuupäevast. Garantii kehtivuseks peab olema esitatud originaalne ostutšekk.

Garantii ei kehti kui:

  • Garantii ei kehti toodetele, mis on hoitud või paigaldatud mittekorrektselt, kasutatud sobimatult või ebakorrektselt, muudetud või puhastatud kasutades sobimatuid puhastusmeetodeid või puhastusvahendeid.
  • Garantii ei kata defekte, mis on tingitud normaalsest kulumisest, lõikamisest, sisselõigetest, kriimustustest või vigastustest, mis on tekitatud õnnetusjuhtumite poolt.
  • Garantii on kehtetu, kui toodet on ekspluateeritud välistingimustes, pikka aega otseselt päikese käes või hoitud niiskes keskkonnas – nagu vannituba või pesuruum.
  • Garantii ei kehti vigastatud toodetele, kui vigastus on tingitud põhjusel, et Elfa tooted ei tööta korralikult.

Pretensioonid:

Pretensioonid tuleb esitada edasimüüjale/kliendi teenindajale koheselt, kui defekt on avastatud. Pretensioonid, mis on seotud toodete nähtavate defektidega tuleb esitada koheselt enne kokku monteerimist. Pretensioonid, mis peaks olema esitatud vigastuste kohta enne toodete installeerimist, kuid ei olnud dokumentaalselt vormistatud enne installeerimist ei ole aktsepteeritavad.

Garantii:

Remont või asendamine on ainsad võimalikud abinõud garantiiga kindlustamisel. Elfa esindaja otsustab – mis juhul defekt kuulub garantiiteeninduse alla ja abinõude kohta selle kõrvaldamiseks – remont või toote väljavahetamine. Elfa ei saa vastutada kaudsete või otseste kadude eest, mis on seotud selle garantiiga. "Kaudsed või otsesed kaod" – need on kahjud kasumi saamisel, kaod seisakust või kaod, mis on seotud kahjustatud ruumi remondiga või seadmete ümberpaigaldamisega, kui Elfa tooted lakkavad näiteks töötamast.

Kui Elfa tooteid ei saa remontida, meie vahetame nad välja tasuta.

Kuidas kehtivad rahvuslikud või regionaalsed seadused

Garantii annab teile spetsifiilised legaalsed õigused, kuid teil võivad olla ka muud õigused, mis on varieeruvad riikide ja regioonide vahel.